Tepelná čerpadla vzduch-voda

Chcete-li vytápět svůj dům či byt ekologicky a za minimální cenu nákladů, měli byste využít tepelných čerpadel.

I když se jedná o poměrně velikou investici, která si vyžádá nemalé finance, tak se vám po čase začne vracet, neboť ušetříte za paliva a ani nebudete muset platit za elektrické vytápění. V dnešní době je toto velkou výhodou, protože se ceny topných paliv i elektřiny stále zvedají a čím dříve si tepelné čerpadlo zajistíte, tím dříve se vám začnou peníze vracet a tím více na vytápění ušetříte.

Co se týče typů tepelných čerpadel, máte na výběr z poměrně širokého sortimentu. Nejprve jsou zde tepelná čerpadla využívající tektonickou činnost pod povrchem, která ohřeje půdu a z té tepelné čerpadlo odejímá teplo, které pak vede do domu. Dalším typem jsou tepelná čerpadla využívající geotermálních pramenů. Tato tepelná čerpadla se dají instalovat pouze na několika málo místech, neboť voda musí mít správné chemické složení a také musí mít dostatečný průtok. A posledním typem jsem tepelná čerpadla vzduch-voda anebo vzduch-vzduch.

Tepelná čerpadla vzduch-voda pracují na principu přímého sátí vzduchu, kdy se jeden díl tepelného čerpadla postaví na volné prostranství, tak aby nebylo zamezováno nasávání. Po nasátí vzduchu je plyn zkomprimován, tak aby se zvýšila jeho teplota, a pak je vpuštěn do místnosti. Voda zde hraje roli chladící a vnitřní jednotku udržuje v chladu, tak aby nedošlo k přehřátí přístroje.

Pro tepelná čerpadla vzduch-voda je v české republice ideální prostředí, neboť se zde průměrná teplota v topné sezóně pohybuje okolo tří stupňů celsia a teplená čerpadla vzduch-voda jsou schopna pracovat až do teploty -25 stupňů.

Hlavní a nespornou výhodou tohoto tepelného čerpadla je poměrně nízká pořizovací i montážní cena za velmi efektivní a spolehlivé vytápění vašeho bytu či domu.